Thursday, 13 December 2007

laali-haadu

ಮಲಗು ಮಗುವೇ, ಕಣ್ಣು-ಮುಚ್ಚಿ
ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ,
ಮಲಗಿದ್ರೆ- ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ

ಆಕಾಶದಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಊರು
ವಜ್ರದಂಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಊರು
ವಜ್ರದ ಬೆಳಕೈತೆ,
ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕರೆ- ವಜ್ರದ ಬೆಳಕೈತೆ

ದೇವರು-ದಿಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ
ಸಾವೇ ಬರ್ದಂಗೆ ಪಾನ ಹೀರ್ತಾರೆ
ಅಮ್ರುತ ತುಂಬೈತೆ,
ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ- ಅಮ್ರುತ ತುಂಬೈತೆ

ಹಾಲಿನಂಗೆ ಹೊಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳು
ಹೂವಿನಂಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ
ನಿದ್ದೆ ತಂದೈತೆ
ಅಮ್ಮನ ಲಾಲಿ- ಕಣ್ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ತಂದೈತೆ

ಮಲಗು ಮಗುವೇ, ಕಣ್ಣು-ಮುಚ್ಚಿ
ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ,
ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ
ಮಲಗದಿದ್ರೆ ಗುಮ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ

Tuesday, 7 August 2007

ಬಣ್ಣ

ಬಣದಾಗ ಬಣ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ
ಬಣ್ಣ,ನನ್ನ ಚೆಲುವೀದು
ಗಲ್ಲದ್ ಕೆಂಪು, ಕಣ್ಣಿನ್ ಕಪ್ಪು
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈ, ಹೇಳಾಕೆ ಆಗೋಲ್ದು

ಬಣದಾಗ ಬಣ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ
ಬಣ್ಣ,ನನ್ನ ರೊಕ್ಕದ್ದು
ಗಾಂಧೀ ಬಿಳುಪು,ಒಳಗೇ ಕಪ್ಪು
ಮಿಂಚಿನ್ ಅಂಚು,ಎಲ್ಲೂ ನಿಲವಲ್ದು

ಬಣದಾಗ ಬಣ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ
ಬಣ್ಣ,ನನ್ನ ಹೆಂಡದ್ದು
ಬಾಟ್ಲು ಹಳದಿ, ಸುತ್ತಾ ಹಳದಿ
ಕಕ್ಕಿದ್ದ್ ಕೆಂಪು, ಹತ್ತಿದ್ ಇಳೀವಲ್ದು

ಬಣದಾಗ ಬಣ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ
ಬಣ್ಣ, ಬಿಳೀ ಬಟ್ಟೇದು
ಬರೋಕ್ಕ್ ಬೇಕು,ಇರೋಕ್ಕ್ ಬೇಕು
ಕಡೇಗೆ, ಹೊರೋಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ದು
-MB

Saturday, 14 July 2007

Dementia

They came in Blue
They came in White
Knocked on my door
On a day without Light

"Come with us", "You Must"
Special our powers, Respect
"Off you go", to a 'Home'
Rest, you need, for rest of life

"What sin did I committ?"
"What soul did I hurt?"
Am I asking too-much,
My cat, my life, my little-nest

"Old, you are; Cold, you are"
"Worn-out box, brain of yours"
"Far your son, Cold your daughter"
"too busy, is your neighbour"

"Off I go", to a 'Home'
Now, I know, sin of mine
Loved, too-much, my little-nest
Lived, too-long, just to forget

-MB

chutuku

ಗಂಡನ ನುಡಿ-ಹೆಂಡತಿಗೆ:
"ನಿನ್ನ ಕೈ-ಅಡುಗೆ
ಅಮ್ರುತದಂತೆ"
"ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ,
ಅಮ್ರುತವೂ, ನಿನ್ನ ಅಡುಗೆಯೂ"

-MB

Tuesday, 3 July 2007

kanna-muchche aata

ಕಣ್ಣಾ-ಮುಚ್ಚೇ ಕಾಡೇ-ಗೂಡೇ
ಒಂದು, ಎರಡು, ಮುರು......ನೂರು
ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ನೀನು?
ಎಂದು ಶುರುವಾಯ್ತು ಇಶ್ಟು ಗೊಂದಲ?

ನೀನತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಲುಣಿಸಿದೆ
ನಾನತ್ತೆ, ನೀನು ಭುಜವ ನೀಡಿದೆ
ನೀನು ಓದಿದೆ, ನಾನು ಜಗವ ಗೆದ್ದೆ
ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದೆನಿಸುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ....

ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ನೀನು?
ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವೆ?

ಪೊಳ್ಳು-ಸಿರಿತನ, ಕಳ್ಳ-ನಗು ಹಿಂದೆ?
ಮಳ್ಳಿ-ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ನಾರಿಯ ಹಿಂದೆ?
ಎದೆಯ ಪಸರಿಹ ಟೊಳ್ಳು-ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆ?

ಸೋತೆ, ಮಗು ನಾನು
ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಲಾರೆನು

ಉದ್ದಿನ-ಮುಟೆ ಉರುಳುವ ಮುನ್ನ
ಕೂಗಿ-ಕರೆ, ಓಮ್ಮೆ ಓಳಗಿಂದ
ದೂರ, ಅವಿತುಕೊಂಡ ತಾವಿನಿಂದ
- "ಅಮ್ಮ" ಎಂದು.

Wednesday, 27 June 2007

kailasam prerane

ಬೋರೇಗೌಡಂಗೆ ಬ್ಯಾಸರ ಬಂದು
ಪಟ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ
ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ

ಕಾರು ನೋಡ್ದ, ಬಾರು ನೋಡ್ದ
ಕಾರ್-ಬಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ
ಭಾರಿ-ಭಾರಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋ
ಭಂಡ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ

ಹಾಡೋರ್ನ ನೋಡ್ದ, ಬಾಡೋರ್ನ ನೋಡ್ದ
ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟು ಓಡೋರ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ
ದ್ವಜ ನೋಡ್ದ, ಗಜ ನೋಡ್ದ
ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯೋ ಮೈ-ಮಜ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ

ಸಾಯೋರ್ನ ನೋಡ್ದ, ಸರಿಯೋರ್ನ ನೋಡ್ದ
ಸತ್-ಸತ್ತೇ ಬದುಕೋರ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ
ಸಿಂಗಾರ್ ನೋಡ್ದ, ಬಂಗಾರ್ ನೋಡ್ದ
ಮತ್ತೆಚ್ಚಿ ಮೆರೆಯೋ ಮಂಗಾ-ರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ

ಬೋರೇಗೌಡ ಬ್ಯಾಸರ ಬಂದು
ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್-ಬಿಟ್ಟ
ಪಾಟ ಕಲ್ತೆ, ಆಗೋಲ್ದಂತ
ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಂಟ್-ಬಿಟ್ಟ

Name

Deep inside
I still can feel you
Far in the mountains
I still can hear you

Why did you come?
To wake me up?
To make me a man?
To bake my cake?

Why did you stop?
Half-cooked was the cake
Still drowsy were my eyes
Off the ground were my feet

Why did you cry?
Painting of yours completed?
Poem of yours rhymed?
desires of yours fulfilled?

Why did you leave?
Had enough of me?
Mission accomplished?
New-one waiting for you?

I need no explanation
I need no compassion
I need a Name
I need a name for you
You help me choose one
Among thousands -
Earth, Nature, Mother
Woman, Lover, Human.......

-MB

Tuesday, 26 June 2007

You and Me

You are no Williams
I need no Wimbeldon

You are no Williams
My earth better than space

You are my will, you are my aim
You are with me:
I am in space,wimbeldon in my hand

-MB

Monday, 25 June 2007

Californication

Miss-takes committed,
Miss-ed opportunities,
Just-fun encounters
Just-ice denied
Less-mortals burnt
Less-ons not learnt
Ig-norance induced
Ig-nition provided
West-ernised at last
Yes, at what cost?
-MB

Wednesday, 13 June 2007

Quotes by Me

History: Men fought with each other for Women
Tele serial: Women fight with each other for Men
Future: Men fight with Women to get Men and/or Women
Kaalaya tasmaiye namaha
-MB

Quotes by Me

It is not difficult to be nice to somebody
It is not nice to be difficult to somebody
-MB

Monday, 11 June 2007

Quotes by Me

Dream: Bihar becoming Japan
Nightmare: Japan becoming Bihar
(Thanks to Laloo)

Dream: Scientist becoming Primeminister of India
Nightmare: Politician becoming a scientist

Dream: Aish becoming housewife
Nightmare: Housewife becoming Aish

Dream: Sachin hitting million runs
Nightmare: Million taxes hitting and missing Sachin

Dream: MB becoming a billionaire
Impossible: A billionaire becoming MB

-MB

Quotes by Me

3 things that men should stay away from:
vices, bosses and their wives
-MB

Tuesday, 29 May 2007

Being Nice

Yes...I hurt you
By just being nice

Friends of yours
love,stories of heroes
small are my words
I can't tell no lies

Rich thy colleagues
sports car for gym
I love my cycle
no need to swim

I can't pretend
like the all around
I can't ignore
the pain around

Yes... I hurt you
By just being nice
But all I can offer
is-just being nice

-MB

Friday, 18 May 2007

Shame

A new teacher of a highschool asks one simple question to all students with all the enthusiasm: "How do you want to live? what do you want to achieve?". Students respond with equal enthusiasm. some of them want to live for ever, some want to live for others but most of them would like to acheive success in other words Money. Raju is silent. In fact his classmates call him "Raju bangaya silentman". Raju answers his attendance register calls and his nature calls by asking for permission, but apart from that he never really has spoken. Everybody is resigned to the fact that Raju is either moron or moron... nobody is really bothered. But the new teacher is..... she always wanted to become a teacher just to help kids like Raju... thats what she told in interview for her job. thats what she believe...only God knows(assuming God does know most of the human intentions). So the new teacher goes to same old silent Raju "I want an answer from you. how do u want to live". one, two, three attempts...... no answer. But the new teacher is not going to give up. she has seen so many rajus in her life. Has she? God only knows(Again the assumption) Well... new teacher finally makes Raju talk. and... Raju talks in full sentences for the first time in front of classmates.... "I dont know how I want to live. I even dont know whether i want to live or not. But what I know is what i dont want? I dont want to die in a fire set by friendly neighbour because the so called leader of my religion said something which hurt so called leader of neighbour's religion and now... there is no other way. we must kill each other. " Teacher didnt understand what Raju was on about or teacher did not want to understand. Students were never interested in "Gentle but mental Raju". And hence.... the story is over.

WE MUST KILL EACH OTHER. THERE IS NO OTHER WAY. He is Sikh..I am Dera. He is Muslim...I am Hindu. He is christian.. I am Muslim. He is palestine.. I am Jew. He is human... I am human. When all the killing is over.... then I start eating, dancing and in fact "LIVING". I am not living now... there is no space for both a jew and a muslim in single Earth. No way. Lets kill each other. There is even more simple solution.... Lets kill all the women, all the children... No more offspring, No more spring and no more living.

SHAME ON YOU. SHAME ON ME. SHAME ON EVERYBODY. ANIMALS KILL FOR HUNGER AND MATE FOR REPRODUCTION. WE KILL FOR RELIGION AND LIVE FOR KILLING OTHERS

Wednesday, 16 May 2007

Quotes by Me

Singing is no crime
as long as you dont open your mouth
-MB

Quotes by me

I love politics
because it is full of hatred
-MB

Quotes by Me

Boys want to be men soon
but they always remain boys

Girls never want to be women
but they are left with no choice
with the 'boys' around

-MB

Friday, 11 May 2007

Mandy..... my love

Mandy...my love
Will you take me back?

I wake-up on Mondays
with your picture in my eye

I miss train on Tuesdays
with your thoughts in my mind

I feel funny on Wednesdays
with not having you by my side

I can't eat on Thursdays
without your apple pie

I feel sick on Fridays
with all the beer inside

I can't shop on Saturdays
with out you to decide

I go to church on Sundays
with hope of regaining my bride

Dark is everyday
Dull is everybody
and death is everything
without you

Mandy....my love
Will you take me back?

Mandy.... my life
Please take me back

-MB

Monday, 7 May 2007

Quotes by Me

He who cares.... never belittle you
He who loves.... never ignore you
He who hates.... always praises you
-MB

Wednesday, 2 May 2007

munisu

ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತ ಒಂದು ಜೀವದ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನಿತು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳ...ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದುರುತ್ತ, ಪದೇ-ಪದೇ ಹಿಂತುರಿಗಿ ನೋಡುತ್ತ, ಓಡುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾನು... ನನ್ನ ಎದೆಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಿನ ಏರಿಳಿತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೊಂದು ತಿಳಿಯದ ಪರಿಸ್ತಿಥಿ. ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಿನ ವಿಶಾಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಿನ ಕವಲು ದಾರಿ, ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ, ಆ ಚಳಿ-ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೆವರುತ್ತಿರವ ನಾನು. ತಲೆ ತುಂಬ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.... ನಾನವಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು...ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಇಶ್ಟು ದೂರ ನಡೆದು ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ಬಂದಾಗಿದೆ... ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸಿಗುತಿಲ್ಲ.... ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನಡುಕ. ಪಸೆ ಆರಿದ ಗಂಟಲು, ಕಾಣದ ಭಯ. "ಗಂಟೆ ಎಶ್ಟಾಯ್ತು ಮಗು?" ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಧುತ್ತನೆ ಬಂದ ದ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಹೌಹಾರಿದೆ.. ಸುತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ. ಉಣಸೆ ಮರದ ಹಿಂದಿಂನಿಂದ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ, ಕೋಲುರತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯತ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಳು. ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಜ್ಜಿ? ಬಿಳಿ ಸೀರೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಣಿಸದು, ಕಾಲೂ ಕಾಣಿಸದು, ಸೀರೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟುತಿದೆ. ಗಂಟಲಿಂದ ದ್ವನಿ ಬರದ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಿಸಿ "ವಾಚಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಲು ತಯಾರಾದೆ. "ಜೇಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇದಿಯಲ್ಲ ಮಗ, ನೋಡಿ ಹೇಳು". ನಾನು ಸ್ತಭ್ದನಾದೆ. ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇರೋ ವಿಶ್ಯ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈ ನಡು-ರಾತ್ರೀಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೇನು ಕೆಲ್ಸ? ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ? ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೋಚನಾ-ಲಹರಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ ಹಾರರ್ ಸಿನೆಮಾಗಳು, ಕೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಳಿದವು. "ಯಾವಾಗಲೂ ಜೇಬಲ್ಲೇ ವಾಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೊರು ಅವ್ರೂನು, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರತ್ತೆ ಅಂತ. ನಲವತ್ತು ವರ್ಶ ಆಗತ್ತೆ, ಜೂನ್ ಬಂದ್ರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೋರು, ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಅವತ್ತು, ಮರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಗಿತ್ತು. ಓದು ಮುಗ್ಸ್ಲಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗ್ಲಿಕ್ಕು ಅಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಅಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದೀನಿ. ದಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದಿನಿ. ಎಶ್ಟೋತ್ತು ಕೂತಿದಿನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಶ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದಿಯಪ್ಪ?" ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದಿಗಿಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನವಳ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣತನದ ಬಗ್ಗೆ. ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನವಳ ಮನಸಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಳಬೇಕನ್ನಿಸಿತು. "ಒಂದು ಜೀವನ ಪಾಟ ಮರೆತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಜ್ಜಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿನಾ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಾ ಮಾತು ನಾನು ಇನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ "ಮಾತಿಂದ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತೇ ಪರಿಹಾರ ಮಗು. ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ವಿಶ ಕೂಡ ವಿನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ"

Tuesday, 1 May 2007

No Saint

I ain't a Saint..
I moan n drown
into pleasures n pain
rain n sunshine
u r mine
Famine in Africa
Resort in Spain
I keep watching tele
No wine No gain
New drug for cancer
No drug for Religion
Searching for lighter
I dont complain

I ain't a saint...
I earn n burn
I dont bring blood
in the plate of 'divine'

Sunday, 29 April 2007

artha

ಅರ್ಥ

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ...
ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ

ಮಗುವಿನ ನಗು - ಅಲ್ಲ ಜೀವನ
ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ

ಸರಳ ರೇಖೆ - ಅಲ್ಲ ಬಂಧನ
ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಹಗ್ಗ, ಗಂಟು

ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ - ಅಲ್ಲ ಮೌನ
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆರಂಭ

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ - ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ
ಬತ್ತದ ಬಾವಿ, ತೀರದ ಋಣ

ಅರ್ಥವಿದ್ದೂ ಹತ್ತಿರವಿರದ ನೋವು
ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಸನಿಹದ ನಲಿವು
ಅರ್ಥ-ವ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಯತ್ನ
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳು ಕವನ

Saturday, 28 April 2007

prema

ಕವಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ....
ಸಾಗರಕು-ಚಂದಿರಗು ಅನಂತ ಪ್ರೇಮ
ಉಕ್ಕುವುದು ಸಾಗರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ನಿತ್ಯವೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲವೇನೆ.... ಗೆಳತಿ

Quotes by Me

Men are born bad..... They get better in good company

Women are born beautiful...... They get uglier in bad company

-MB

Quotes by Me

Never take a decision on Monday mornings

Never expect a decision on Friday afternoons

-MB

Quotes by Me

Success is when you are better off than your batchmates

Acheivement is when you are better off than all your previous work

Satisfaction is when you make somebody better off than yourself

-MB

Quotes by Me

You are never too early for a waiting wife

You are never too late for a cheating wife

-MB

Quotes by Me

If you are using your mouth more than your brain - you are a politician

If you are using your hands more than your brain - you are a painter

If you are using your heart more than your brain - you are either a poet or a fool

If you are using your eyes more than your brain - you are a driver

If you are not using any of the above mentioned - you are married

-MB

?

ಹೌದು......ಈಗಲೂ ನಾ
ಅದೇ ಜಗುಲಿಯಲಿ
ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲಿ
ಅದೇ ರಾಗವ... ಹಾಡುತಾ
.... ಕೂತಿದ್ದೇನೆ


ನಿನಗಾಗಿ ನಾ .....ಕಾಯುತಿಲ್ಲ
......ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡುಹೋದ
ಪ್ರಶ್ನೆ.... ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದೆ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಹೋದ
ಚಿಗುರು-ಕನಸು....ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಿದೆ

ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ........ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ
'ರಾಗ'ದ ಹೊರತು ... ನನ್ನ ಬಳಿ
....... ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
....... ಏನೂ ಇಲ್ಲ

ಬಂದು ಹೋಗು......ಓಮ್ಮೆ
ಅರ್ಥ ನೀಡು.....
ಹಾದಿಗಲ್ಲದಿದ್ದರೂ....... ಅಂಥ್ಯಕ್ಕೆ

Friday, 27 April 2007

Quotes by Me

What's worse than failure.......Fear of failure

What's sweeter than success....... Smile on your loved ones

What's greater than Divinity...... Feeding the hungry

-MB

Quotes by Me

If thing next to you is not beautiful......there is nothing beautiful in this world

-MB

Quotes by Me

Servant repeats his work everyday

Master re-invents his work everyday

-MB