Sunday, 29 April 2007

artha

ಅರ್ಥ

ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ...
ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ

ಮಗುವಿನ ನಗು - ಅಲ್ಲ ಜೀವನ
ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ

ಸರಳ ರೇಖೆ - ಅಲ್ಲ ಬಂಧನ
ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಹಗ್ಗ, ಗಂಟು

ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ - ಅಲ್ಲ ಮೌನ
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆರಂಭ

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ - ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ
ಬತ್ತದ ಬಾವಿ, ತೀರದ ಋಣ

ಅರ್ಥವಿದ್ದೂ ಹತ್ತಿರವಿರದ ನೋವು
ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಸನಿಹದ ನಲಿವು
ಅರ್ಥ-ವ್ಯರ್ಥದ ಪ್ರಯತ್ನ
ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಬಾಳು ಕವನ

Saturday, 28 April 2007

prema

ಕವಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ....
ಸಾಗರಕು-ಚಂದಿರಗು ಅನಂತ ಪ್ರೇಮ
ಉಕ್ಕುವುದು ಸಾಗರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ನಿತ್ಯವೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲವೇನೆ.... ಗೆಳತಿ

Quotes by Me

Men are born bad..... They get better in good company

Women are born beautiful...... They get uglier in bad company

-MB

Quotes by Me

Never take a decision on Monday mornings

Never expect a decision on Friday afternoons

-MB

Quotes by Me

Success is when you are better off than your batchmates

Acheivement is when you are better off than all your previous work

Satisfaction is when you make somebody better off than yourself

-MB

Quotes by Me

You are never too early for a waiting wife

You are never too late for a cheating wife

-MB

Quotes by Me

If you are using your mouth more than your brain - you are a politician

If you are using your hands more than your brain - you are a painter

If you are using your heart more than your brain - you are either a poet or a fool

If you are using your eyes more than your brain - you are a driver

If you are not using any of the above mentioned - you are married

-MB

?

ಹೌದು......ಈಗಲೂ ನಾ
ಅದೇ ಜಗುಲಿಯಲಿ
ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲಿ
ಅದೇ ರಾಗವ... ಹಾಡುತಾ
.... ಕೂತಿದ್ದೇನೆ


ನಿನಗಾಗಿ ನಾ .....ಕಾಯುತಿಲ್ಲ
......ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡುಹೋದ
ಪ್ರಶ್ನೆ.... ಉತ್ತರ ಬೇಕಿದೆ
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಹೋದ
ಚಿಗುರು-ಕನಸು....ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಿದೆ

ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ........ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ
'ರಾಗ'ದ ಹೊರತು ... ನನ್ನ ಬಳಿ
....... ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
....... ಏನೂ ಇಲ್ಲ

ಬಂದು ಹೋಗು......ಓಮ್ಮೆ
ಅರ್ಥ ನೀಡು.....
ಹಾದಿಗಲ್ಲದಿದ್ದರೂ....... ಅಂಥ್ಯಕ್ಕೆ

Friday, 27 April 2007

Quotes by Me

What's worse than failure.......Fear of failure

What's sweeter than success....... Smile on your loved ones

What's greater than Divinity...... Feeding the hungry

-MB

Quotes by Me

If thing next to you is not beautiful......there is nothing beautiful in this world

-MB

Quotes by Me

Servant repeats his work everyday

Master re-invents his work everyday

-MB