Saturday, 14 July 2007

Dementia

They came in Blue
They came in White
Knocked on my door
On a day without Light

"Come with us", "You Must"
Special our powers, Respect
"Off you go", to a 'Home'
Rest, you need, for rest of life

"What sin did I committ?"
"What soul did I hurt?"
Am I asking too-much,
My cat, my life, my little-nest

"Old, you are; Cold, you are"
"Worn-out box, brain of yours"
"Far your son, Cold your daughter"
"too busy, is your neighbour"

"Off I go", to a 'Home'
Now, I know, sin of mine
Loved, too-much, my little-nest
Lived, too-long, just to forget

-MB

chutuku

ಗಂಡನ ನುಡಿ-ಹೆಂಡತಿಗೆ:
"ನಿನ್ನ ಕೈ-ಅಡುಗೆ
ಅಮ್ರುತದಂತೆ"
"ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ,
ಅಮ್ರುತವೂ, ನಿನ್ನ ಅಡುಗೆಯೂ"

-MB

Tuesday, 3 July 2007

kanna-muchche aata

ಕಣ್ಣಾ-ಮುಚ್ಚೇ ಕಾಡೇ-ಗೂಡೇ
ಒಂದು, ಎರಡು, ಮುರು......ನೂರು
ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ನೀನು?
ಎಂದು ಶುರುವಾಯ್ತು ಇಶ್ಟು ಗೊಂದಲ?

ನೀನತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಲುಣಿಸಿದೆ
ನಾನತ್ತೆ, ನೀನು ಭುಜವ ನೀಡಿದೆ
ನೀನು ಓದಿದೆ, ನಾನು ಜಗವ ಗೆದ್ದೆ
ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದೆನಿಸುವಶ್ಟರಲ್ಲಿ....

ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದೆ ನೀನು?
ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವೆ?

ಪೊಳ್ಳು-ಸಿರಿತನ, ಕಳ್ಳ-ನಗು ಹಿಂದೆ?
ಮಳ್ಳಿ-ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ನಾರಿಯ ಹಿಂದೆ?
ಎದೆಯ ಪಸರಿಹ ಟೊಳ್ಳು-ಕಾಗದದ ಹಿಂದೆ?

ಸೋತೆ, ಮಗು ನಾನು
ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಲಾರೆನು

ಉದ್ದಿನ-ಮುಟೆ ಉರುಳುವ ಮುನ್ನ
ಕೂಗಿ-ಕರೆ, ಓಮ್ಮೆ ಓಳಗಿಂದ
ದೂರ, ಅವಿತುಕೊಂಡ ತಾವಿನಿಂದ
- "ಅಮ್ಮ" ಎಂದು.